Shortcode Employer And Candidate

Employer Listing Style

Choose from the list of most popular categories.
employer style 1
employer style 2
employer style 3
employer style 4

Candidate Listing Style

Choose from the list of most style of Job Listing with carousel
candidate style 1
candidate style 2
Văn Thu Hằng

Văn Thu Hằng

High performance coach, Personal development coach
Coach Văn Thu Hằng là quản lý nhân sự hơn…
Xem Hồ sơ
Coach Trinh Trương - Trương Thị Tố Trinh là Chuyên…
Xem Hồ sơ
Hơn 6 năm làm việc trong môi trường giáo dục,…
Xem Hồ sơ
Câu chuyện của Thảo bắt đầu lần chết đuối năm…
Xem Hồ sơ
Xuất thân là một Chuyên viên Ngân hàng làm trong…
Xem Hồ sơ
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện…
Xem Hồ sơ
- Cấp độ chứng chỉ ICF: 60h Certified Professional Coach…
Xem Hồ sơ
Life Coach (Khai vấn cuộc sống), Health Coach (Khai vấn…
Xem Hồ sơ

12 professional resumes

already share the same experience with the happiest users worldwide