GIỚI THIỆU

Coach Huy Trần là chuyên gia khai vấn được chứng nhận bởi ICF; có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT trước khi “bén duyên” và theo đuổi nghề Coach từ năm 2018.
Hiện tại, Coach Huy Trần tập trung việc giúp các lãnh đạo trẻ xây dựng phong cách lãnh đạo của riêng mình thông qua việc thấu hiểu những giá trị, khả năng của chính họ từ bên trong. Đồng thời dành thời gian cùng lan toả nghề coach, hỗ trợ các Coach chuyên nghiệp và phát triển cộng đồng coach tại Hà Nội.

Kinh nghiệm làm việc
 • Leadership CoachInner Coach

  Mô tả

Trình độ học vấn
 • Khoá đào tạo 60hVCI & CFL
  10/2018

  Mô tả

Danh hiệu & Giải thưởng
 • Giải thưởng 1
  2021

  Mô tả

 • Giải thưởng 2
  2022

  Mô tả

Các kỹ năng
 • Coach
  60%