Nguyễn Thị Bích Lan

Life Coach, Teen coach, Parent Coach, Kid Coach & Spiritual Assistant Mom, Certificated ICF

GIỚI THIỆU

 • Hơn 6 năm làm việc trong môi trường giáo dục, trường học Quốc tế. 
 • Hơn 4 năm cộng tác viên và chuyên viên chính thức cho các dự án Phi Chính Phủ (NGO) hỗ trợ, chăm sóc trẻ em thiệt thòi, thanh thiếu niên trầm cảm, trẻ em có nguy cơ bị bỏ rơi.. 
 • Hơn 10 năm làm việc trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản và phát hành sách, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.
 • Tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm báo chí tại Việt Nam và Úc. 2 ấn phẩm đặc đã xuất bản: Goethe – Thiên tài và số phận; Đền tội. (Nhà xuất bản Công an Nhân dân). 
 • Kinh nghiệm làm việc với môi trường đa quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ.  
 • Dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài. 
 • Là 1 cư sĩ Phật tử Theravara. Với gần 10 năm tu học, nghiên cứu Kinh điển Pali – Việt, đặc biệt học và hành chuyên sâu Tạng Abhidhamma – những khoa học tri thức tỉ mỉ về guồng máy phức tạp của con người: Vật chất và Tâm. 

 

Là Đại sứ đọc. 

Với tình yêu trẻ em vô điều kiện và những khát khao truyền lửa, khơi gợi tình yêu đọc và khả năng tự học, tự chủ về tri thức, mạnh mẽ về nội lực cho các em, tôi mở một Thư viện cộng đồng, tổ chức các buổi đọc, các workshop không đồng vào ngày nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật)

Hơn 3 năm chuyển từ Hà Nội vào Hội An sinh sống, tôi set up và vận hành hiệu quả một Thư viện Trường học Quốc tế, theo đúng chuẩn Thư viện trường học quốc tế. Tham gia thực hiện, hoàn thành dự án Xây dựng Cẩm nang Thư viện trường học của IFLA (Liên đoàn quốc tế các Tổ chức và Hiệp hội Thư viện), đồng thời triển khai nhiều giờ đào tạo kỹ năng đọc sách, kể chuyện, khai thác giáo tài cho các giáo viên mầm non và hơn 400 giờ đọc online + onsite cho trẻ. Đồng thời hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng hành trình đọc cùng con. 

Kinh nghiệm làm việc
 • Hơn 4 năm là cộng tác viên và chuyên viên chính thức cho các dự án Phi Chính Phủ (NGO)
 • Hơn 6 năm làm việc trong môi trường giáo dục, trường học Quốc tế
 • Hơn 10 năm làm việc trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản và phát hành sách, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.
 • 10 năm tu học, nghiên cứu Kinh điển Pali – Việt
Trình độ học vấn
 • Cử nhân Luật
 • Chứng chỉ Nghệ thuật kể chuyện
 • Chứng chỉ Nghệ thuật hiểu chuyện
 • Chứng chỉ Nghệ thuật chọn sách
 • Chứng chỉ Quốc tế Dyslexia (chứng khó đọc)
 • Chứng chỉ quản lý sách – France Edition.
 • Đại sức đọc