Hoàng Thị Minh Thảo

Career Coach, Life Coach, Leadership Coach, Business Coach, Spiritual Coach

GIỚI THIỆU

– Cấp độ chứng chỉ ICF:
60h Certified Professional Coach
– Lĩnh vực Coach
Career coach, life coach, leadership coach, Business Coach, Spiritual coach
– Nơi ở hiện tại:
Căn số 25, Sunrise E, Đại lộ W, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc
 • 7 năm kinh nghiệm trong tài chính kế toán

  Coach Thao Hoang có 7 năm kinh nghiệm trong tài chính kế toán tại ngân hàng và sau đó bén duyên đến ngành nhân sự và hiện nay đã có 7 năm kinh nghiệm trong Quản trị Nhân sự. Với những kinh nghiệm về nhân sự và phát triển tổ chức Coach Thao Hoàng hiện nay đi sâu vào khai vấn nghề nghiệp và khai vấn cho các doanh nghiệp. Coach Thao Hoang đang hoàn thiện 100 giờ coach và mong muốn chinh phục ACC để phát triển bản thân và mong muốn trao giá trị khai vấn đến cho mọi người.

Trình độ học vấn
 • Chứng chỉ ICF
  2021

  Chuyên gia Khai vấn được chứng nhận bởi liên đoàn ICF

 • Chuyên gia Khai vân tinh thần
  2021
 • Chuyên gia khai vấn nghề nghiệp và Chuyên gia khai vấn doanh nghiệp
  2022