GIỚI THIỆU

Chị Dương Thúy Quỳnh có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty cung cấp các dịch vụ truyền thông đến các ngân hàng thương mại.

Hiện tại, chị Quỳnh đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Truyền thông tại Navigos Group, tập đoàn chuyên cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam với trang web tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks và công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search. Từ tháng 1/2019 đến nay, bên cạnh vị trí Giám đốc Truyền thông, chị Quỳnh giữ vai trò là Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo nội bộ tại Navigos Group Việt Nam. Chị Quỳnh hiện cũng là Coach tại văn phòng Hà Nội của “Trust Me Center”, một trung tâm cung cấp các dịch vụ nội bộ bao gồm khai vấn, tư vấn và cố vấn của Navigos Group.

Kinh nghiệm làm việc
 • Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo Chuyên gia Khai vấn Chuyên nghiệp (PCC)

  The Leader’s Dashboard: Khung năng lực lãnh đạo mà bất kỳ một người
  lãnh đạo nào cũng phải xây được cho mình.
  Behavioral Coaching: Giúp thay đổi một hay một số các hành vi để đạt
  được ảnh hưởng tối đa về kết quả cũng như khả năng lãnh đạo của người
  lãnh đạo
  Influence & Impact: Giúp người lãnh đạo có thể đạt được mục tiêu tạo
  ảnh hưởng
  Powerbase: Giúp người lãnh đạo cải thiện, nâng cao hoặc trang bị kỹ năng
  để xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp bên trong và bên ngoài tổ chức.
  Overcoming Overwhelmed via Time & Priority Management
  Coaching for Career Success

Trình độ học vấn
 • Chứng chỉ đào tạo Chuyên gia Khai vấn chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF)
 • Chứng chỉ Chuyên gia Khai vấn Chuyên nghiệp (Professional Certified Coach) theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF)
 • Chứng chỉ Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo (Executive Coach) theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF) và Trung tâm đào tạo Center for Executive Coach (Mỹ)
 • Chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo Giám đốc Truyền thông của Học viện MVV
 • Tốt nghiệp khoa Luật Quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội
 • Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Pháp, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội